Beden eğitimi ve paintball

Beden eğitimi dersleri Türkiye’de öğrencilerin en çok sevdiği derstir çünkü genelde boş geçer. Aktivite sıkıntısı çok yaşayan beden eğitimi öğretmenleri ve öğrencileri için paintball oynamak sıradışı bir etkinlik olacaktır.

Paintball ve Beden Eğitimi

Temel eğitimin bütünlü­ğünü bozmayacak şekilde uygulanması gereken beden eğitimi derslerini işleyebilecek, beden eğitimi öğretmeni yetiştirilmesi düşünülmelidir.

Esasen beden eğitimi dersi, çocuğun ve gencin oyun, başarı ve yarışma şekille­rindeki hareket, neşe, sevinç gibi doğal gereksinmelerinin hakkını vermek içindir. Demek ki beden eğitimi bir yan­dan gençliğin, sporun kapsamı ve şekilleri üzerindeki karar verme yeteneğini geliştirir­ken; bir yandan da boş zamanının bilinçli bir uygulaması için davranışlar ve gerekli tek­nikler ortaya koyuyor. Böylece, okul sırasında gerekli sportif uğraşı ve sağlıklı bir ya­şam anlayış, yaratılmış olabiliyor. Fakat artık kısıtlı etkinlik üreten beden eğitimi için paintball aktivitesi düzenlemek aslında hiç de sıradışı bir etkinlik olmayacak, aksine çocukların sevebileceği ve stres atabileceği bir alan oluşturacaktır.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren gelişim kanun­larına uygun düşen beden eğitimi altyapıları bulûğ çağına kadar oluşturulabilirse, son­raki çağlarda en yüksek düzeye ulaştırılabileceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Küçük yaşlardan başlanarak kaba şekilleri ile kazanılmayan becerilerin, gençlik çağında zir­veye ulaştırılması mümkün görülmüyor. Öyle ise, belli bir temel eğitim almış gencin spor yapmak üzere, özel eğitim görmüş uzmanlara, antrenörlere teslim edilmesi en doğru yoldur. Tabandan tepeye doğru oluşan böyle bir gelişim, tabandan gelen zorla­maların gereği olursa yadırganmaz. Ama temelde hem çocuk eğitiminden, hem kurum­laşmadan ve hem de fiziksel olanaksızlıklardan ileri gelen yoklarla uğraşılırken zirveyi düşlemek; hem insan yapısını, hem de günümüz teknik gelişimini dikkate almamak olur.

Bugün beden eğitimi dersinin esas görevi, ilerde spor yapacak biçimde öğrencile­ri yöneltmektir. Yetişkinleri korkutan ve çekindiren hastalık, sakatlık ve ölüm gibi ciddi uyarılar genellikle gençlerde daha az etkili olur. Eğlenmenin ve neşenin aracılığı, “ha­yat boyu spor yapma” isteği için temel taştır. Spor için daha çok istek uyandırılması, paintball gibi ilgi geçen aktivitelerin düzenlenmesi, öğrencilerin daha çok beceri kazanması, motorsal temel özelliklerin geliştirilmesi ve çok yönlü hareket deneyimlerinin birikimi için, devamlı bir temel eğitime gerek vardır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ancak bu koşullarla bir spor dalma yönelerek ısrarlı bir ça­lışma ile başarıya ulaşılabilir. Böylece meydana gelen neşe, her antrenman yorgunlu­ğu ve devamlı yönelim için en iyi doygunluğun esasıdır. Bu doygunluğu ve okul sonra­sı yaşamı güvenceye alması için okul müfredat programını yeniden gözden geçirerek boş zamanın ve ailenin hakkı olan “hayat boyu spor” çeşitlerini paintball istanbul ile beraber bir beden eğitimi dersi içine alacak duruma getirmelidir.

Eğer olanaklarımıza göre normal sayılması gereken sportif sonuçları beğenmiyor­sak, bazı fedakârlıklar yapmak zorundayız. Hammaddenin insan olduğu düşünülürse sabırlı, özenli ve bilimsel bir uğraşı vermenin zorunlu olduğunu açıklamaya gerek yok sanırım. Ayrıca çocuklarımız ve gençlerimiz ne yalnız ailelerin, ne Milli Eğitim Bakanlığı’nın, ne Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün ve ne de herhangi bir kurumun malıdır. Onların tüm eğitimlerine resmi özel bütün kurumların katkı borcu vardır. Çünkü genç kuşağın yetiştirilmesi, ancak toplumun ortak çabası ile mümkündür. Paintball ve daha nice sporlarda çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitilmesi dileğiyle…

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir